Zagrożenia przy demontażu konstrukcji, na co uważać?

03.10.2022
kategorie: Aktualności, montaż i demontaż konstrukcji

Demontaż budynków to praca, która zdecydowanie należy do tych o wysokim zagrożeniu dla zdrowia i życia. W takim środowisku szczególnie należy przestrzegać zasad bezpieczeństwa i higieny pracy, które pomogą zminimalizować ryzyko wypadków. Jakie zagrożenia występują podczas rozbiórki konstrukcji? Na co należy zwracać uwagę?

Jak przebiega demontaż konstrukcji?

Jeśli chcemy przeprowadzić demontaż konstrukcji, ważne jest, abyśmy poznali obowiązujące w tym zakresie przepisy prawne. Rozbiórka, tak samo jak montaż konstrukcji, musi przebiegać wedle ściśle określonych zasad bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych. Przede wszystkim demontaż konstrukcji powinien być opisany w specjalnym dokumencie zwanym projektem. Teren, na którym odbywać się będzie rozbiórka budowli, musi być odgrodzony i w specjalny sposób oznaczony. Ponadto należy zwrócić uwagę na warunki pogodowe (prędkość wiatru nie może przekraczać 10 m/s), a także odłączyć obiekt budowlany od sieci energetycznej, wodnej i gazowej.

Jakie zagrożenia występują przy demontażu konstrukcji?

Podczas rozbiórki budynków występują pewne zagrożenia, na które szczególnie musimy uważać. Najczęściej wymienianymi czynnikami są: uszkodzenie wzroku i dróg oddechowych, uszkodzenie części ciała np. głowy, rąk, nóg, upadek z wysokości. To, co może wywołać stan zagrożenia zdrowia podczas demontażu konstrukcji to przede wszystkim:

Środki bezpieczeństwa przy demontażu konstrukcji

Aby jak najbardziej zmniejszyć ryzyko zagrożeń przy demontażu konstrukcji, należy przede wszystkim stosować się do wytyczonych zasad bezpieczeństwa i higieny pracy, które zostały opisane powyżej. Oprócz tego należy stosować środki ochrony indywidualnej. Są to m.in.: