Prace wysokościowe — jakie uprawnienia, wymagania?

04.09.2022
kategorie: Aktualności, prace alpinistyczne, uprawnienia do pracy na wysokości

Wykonywanie prac wysokościowych to stosunkowo ryzykowny zawód. Dlatego niezwykle ważne jest, aby i pracownik i pracodawca doskonale znali swoje prawa i obowiązki. Prace wysokościowe nierzadko wymagają odpowiedniego przeszkolenia, uprawnień i warunków. Co trzeba zrobić, aby móc wykonywać prace na wysokościach?

Czym są prace wysokościowe, od ilu metrów?

Według rozporządzenia w sprawie przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy praca na wysokości to wszystkie czynności wykonywane na wysokości co najmniej 1 metra powyżej poziomu podłoża. Wyjątek stanowią przypadki w których:

Prace wysokościowe powinny być wykonywane pod ściśle określonymi warunkami, ze względu na poziom ryzyka, jakie za sobą niosą. Warto bowiem wspomnieć, że wypadki przy pracach tego typu to największy odsetek (31%) wszystkich zarejestrowanych wypadków przy pracy. Równie istotne jest jednak to, że przy zachowaniu odpowiednich środków ostrożności i przestrzegania pewnych zasad, ryzyko wypadku spada do minimum.

Jakie wymagania do prac na wysokości?

Z reguły prace wysokościowe może wykonywać ten, kto zostanie dopuszczony do takiego obowiązku przez pracodawcę. Są jednak pewne uniwersalne wymagania względem pracowników, które musi spełnić osoba, chcąca wykonywać specjalistyczne prace wysokościowe. Są to przede wszystkim:

To najważniejsze wymagania, które powinna spełnić osoba chcąca wykonywać prace wysokościowe. Oprócz wyżej wymienionych, istotne jest, aby potencjalny pracownik nie miał lęku wysokości. To bowiem wydaje się od razu eliminować takiego kandydata. Osoba pracująca na wysokości musi też być odpowiedzialna, rozsądna i wymagająca względem przestrzegania przepisów prac wysokościowych i zasad bezpieczeństwa.

Jakie uprawnienia do prac wysokościowych?

Prace wysokościowe to stosunkowo pojemne sformułowanie, bowiem obejmuje wiele różnych czynności. Nie do wszystkich potrzebne są specjalistyczne kursy do pracy na wysokościach, jednak niekiedy ich ukończenie umożliwia znalezienie pracy w wielu różnych branżach. Aby wykonywać prace na wysokości w konkretnych gałęziach typu budownictwo, energetyka, może być potrzebne zrobienie specjalnego kursu. Szkolenie tego typu zwykle jest organizowane przez prywatną firmę i stanowi koszt rzędu kilkuset złotych.

Zabezpieczenia przy pracy na wysokości

Tutaj dosyć duży ciężar spoczywa na barkach pracodawcy. Musi on zapewnić odpowiednio przygotowane stanowisko pracy, specjalistyczny sprzęt i zabezpieczenia do pracy na wysokościach. Przepisy bhp mówią, że pracodawca w miarę możliwości powinien zapewnić taką organizację miejsca pracy, aby pracownicy znajdowali się poza obszarem z ryzykiem upadku. Jeśli nie jest to możliwe, musi on wybrać najodpowiedniejszy sprzęt, respektujący zasady środków ochrony zbiorowej i indywidualnej. Dobrze zorganizowane miejsce pracy, zapewniające bezpieczeństwo pracowników, to podstawa w branży prac wysokościowych.