Jak bezpiecznie zdemontować konstrukcje stalowe, aluminiowe, szklane?

23.03.2022
kategorie: Aktualności, montaż i demontaż konstrukcji

Montaż i demontaż konstrukcji stalowych, aluminiowych oraz szklanych to zadanie, które każdorazowo powinno być wykonywane przez profesjonalistów. Posiadają oni wiedzę oraz doświadczenie, które powalają na bezpieczne, profesjonalne działanie, bez zagrożenia życia własnego oraz osób postronnych. Sprawdzamy, jakich zasad należy przestrzegać podczas demontażu każdego typu.

Jakie zagrożenia mogą pojawić się podczas demontażu konstrukcji stalowych, aluminiowych, szklanych?

Prace budowlane związane są ze stosunkowo dużym ryzykiem utraty zdrowia oraz życia. Do najczęstszych przyczyn wypadków w tej branży zalicza się: poślizgnięcie, potknięcie się oraz następujący w ich efekcie upadek, uderzenia przez przedmiot spadający z góry lub znajdujący się na tym samym poziomie, a także wpadnięcie do dołu. Ponadto demontaż konstrukcji dachu oraz innych elementów na wysokości spowodować może upadek z podwyższenia, który także zaliczany jest do częstych wypadków przy pracy, które mają miejsce podczas działań budowlanych.

Warto podkreślić, że cena demontażu konstrukcji stalowych i innego typu nie powinna być najważniejszym czynnikiem branym pod uwagę podczas wyboru osób, które podejmą się zdania. Najistotniejsze jest, aby prace przeprowadzane były z zachowaniem zasad bezpieczeństwa pracowników oraz osób postronnych.

Jak przygotować się do demontażu konstrukcji?

Zasady bezpieczeństwa podczas wykonywania demontażu wszelkiego rodzaju konstrukcji zapisane są w prawie. To właśnie przepisy wymagają, aby przed rozpoczęciem prac opracować Instrukcję Bezpiecznego Wykonywania Robót (IBWR) dla konkretnego zadania, które będzie realizowane. Koneczne jest także zapewnienie nadzoru bezpośredniego nad prowadzonymi pracami oraz dopuszczenie do nich jedynie pracowników, którzy posiadają odpowiednie uprawnienia. Muszą być oni wyposażeni w środki ochrony indywidualnej. Wymagane jest także zabezpieczenie terenu prowadzonych prac oraz wyznaczenie strefy niebezpiecznej, w celu zminimalizowania wypadków pracowników podczas wykonywania działań, jak i osób postronnych. Gdy demontaż konstrukcji przeprowadzany jest z udziałem ciężkiego sprzętu, należy skontrolować jego stan techniczny.

O czym pamiętać w czasie demontażu wszelkiego rodzaju konstrukcji?

Odpowiednie przygotowanie się do prowadzania demontażu konstrukcji wszelkiego typu to tylko połowa sukcesu. Konieczne jest także zadbanie o właściwe przeprowadzenie prac. Przede wszystkim bardzo ważne jest, aby nie przeprowadzać ich przy użyciu sprzętu bezpośrednio pod linią energetyczną, istnieją od tej zasady nieliczne wyjątki ujęte w prawie. Demontaż przy użyciu lin powinien być przeprowadzanym elementem o długości trzykrotnie większej niż wysokość obiektu. Prowadzenie prac ciężkim sprzętem wymaga zabezpieczenia konstrukcji przed obsypywaniem się jej elementów. Dodatkowo warto zaznaczyć, że w przypadku działań na wysokości konieczne jest zabezpieczenie pracowników przed upadkiem. Ważne jest także bezpieczne i przemyślane doprowadzanie poszczególnych elementów rozbieranej konstrukcji na powierzchnię ziemi.

Jak zadbać o bezpieczeństwo po częściowym zakończeniu prac rozbiórkowych?

Demontaż konstrukcji zazwyczaj trwa kilka dni. W związku z tym należy pamiętać każdorazowo po zakończonej pracy o zabezpieczeniu terenu oraz dostępu do sprzętów przed nieupoważnionymi ludźmi. Dodatkowo niezbędna jest prewencja dostępu do jeszcze nierozebranych elementów konstrukcyjnych przed osobami trzecimi, jak i samoistnym osunięciem się.