Czym są prace wysokościowe? Kto może wykonywać prace na wysokościach?

29.06.2021
kategorie: Aktualności, prace alpinistyczne, uprawnienia do pracy na wysokości

Prace wysokościowe, to prace uznawane za szczególnie niebezpieczne. Zaliczają się do nich m.in. prace na rusztowaniach, drabinach, stropach i różnego rodzaju konstrukcjach budowlanych, znajdujących się powyżej 1 m nad poziomem ziemi lub podłogi. Szczegółowy opis prac na wysokości można znaleźć w Rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Socjalnej w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy z dnia 26 września 1997 r. Kto zatem może wykonywać takie prace, co warto o nich wiedzieć?

Prace wysokościowe, alpinistyczne – najważniejsze informacje

Prace alpinistyczne to rodzaj prac wysokościowych, a dokładnie prace wysokościowe w dostępie linowym, do których zaliczają się roboty budowlane, prace na elewacji budynków w tym czyszczenie, mycie elewacji, montaż konstrukcji, czyszczenie okien i wiele innych. Tego rodzaju usługi wysokościowe świadczą specjalistyczne firmy, zatrudniające pracowników posiadających nie tylko niezbędne uprawnienia, ale również bogate doświadczenia i cenne umiejętności.

Prace wysokościowe są wykonywane nie tylko w dostępie linowym, ale również budowlanym. Dostęp budowlany oznacza, że wykorzystywane są różnego rodzaju podesty, podnośniki, maszty, kratownice, słupy oraz rusztowania. Jeśli nie ma możliwości użycia tego typu podpory, konieczne jest zastosowanie lin.

Praca na wysokości – jakie uprawnienia?

Jako że prace wysokościowe są bardzo niebezpieczne i zdarza się, że podczas ich wykonywania dochodzi do różnych wypadków, niezbędne są odpowiednie uprawnienia, w tym uprawnienia alpinistyczne. Pracownicy firm świadczących tego typu usługi muszą przejść szkolenia BHP, instruktaż stanowiskowy, a także kurs alpinisty przemysłowego. Konieczne jest również przejście odpowiednich badań lekarskich, dzięki którym uzyskuje się orzeczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do pracy na wysokości. Skierowanie na badania wysokościowe powinno zawierać wyraźną adnotację o pracy powyżej lub poniżej 3 m, gdyż od wysokości zależy rodzaj wykonywanych badań.

Poza uprawnieniami, które muszą zdobyć pracownicy, duża odpowiedzialność spoczywa także na pracodawcach. To oni są organizatorami szkoleń BHP, ich obowiązkiem jest zapewnienie środków ochrony indywidualnej oraz szkleń z właściwego ich wykorzystywania.

Prace wysokościowe na Śląsku

Śląsk jest silnie zurbanizowanym regionem Polski, przez co zlecenia na wykonanie prac wysokościowych nie są rzadkością. W związku z tym swoją działalność prowadzą różne firmy świadczące tego typu usługi. Szukając odpowiedniego wykonawcy, warto zapoznać się z jego ofertą, ale również tym, jakie posiada doświadczenie. Poza ceną, która jest istotną kwestią dla każdego zleceniodawcy, ważne jest również to, czy dana firma posiada wartościowe atesty. Do wykonywania prac alpinistycznych, warto posiadać także takie certyfikaty, jak IRATA, SPRAT, czy UDT. Dotyczy to zarówno takich prac, jak czyszczenie okien oraz elewacji, czy montaż, renowacja i wymiana fasad budynków.